• RTV

  RTV

 • Car Audio

  CAR AUDIO

 • AGD

  AGD

 • Rejestratory

  REJESTRATORY

 • FOTO

  FOTO

 • Kamery

  KAMERY

 • IT

  IT

 • Drukarki

  DRUKARKI

 • AUTO-MOTO

  AUTO-MOTO

 • Komputery

  KOMPUTERY

 • DRONY

  DRONY

 • Aparaty fotograficzne

  APARATY 

 • TELEFONY

  TELEFONY / SMARTWATCH

Regulamin sklepu

 

Regulamin

I. Postanowienina Ogolne

 1. Sprzedaż odbywa się za pomocą internetu, pomiędzy składającym zamówienie na crazystore.pla crazystore.pl

 2. Crazystore.pl w dalszej częsci regulaminu nazywanay bedzie Sprzedawcą. Kupującym lub Klientem będzie osoba, która za pośrednictwem Sklepu crazystore.pl lub portalu Allegro.pl złoży zamówienie zakupu towaru.

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , zajerestrowana w Sklepie WWW lub portalu Allegro.pl

  II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego lub portalu Allegro.pl.

 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w sklepie lub oferowanych na aukcjach Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dodatkowym kosztem, który musi pokryć Kupujący jest cena wysyłki.

 3. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

  b. poprzez system płatności elektronicznych – z chwilą otrzymania potwierdzenia płatności.

   III. Realizacja Zamównienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej crazystore.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

  IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym oraz na portalu internetowym Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej albo do paczkomatów firmy INPOST, które Klient wskaże. Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwośi.

 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.

 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

 5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku dostarczenia przesyłki, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, staje się on jego własnością,Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy dostawcy.. Kurier zobowiązany jest zaczekać przez czas niezbędny do dokonania sprawdzenia stanu paczki przez Klienta. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego.

 7. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, w przypadku dostaw realizowanych przez firmę, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z przewoźnikiem w terminie do 7 dni. Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

 8. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

a. wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,

b. umieszczenia uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,

c.zgłoszenia tego faktu do crazystore.pl ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie (zgłoszenie reklamacji), a także do INPOST bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

V. Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta

VI. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl